"מגוב סנדויץ"

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

NADAL היא חברה ספרדית, אשר מתמחה בייצור של מגובים. לאחרונה היא הוציאה לשוק מגוב מיוחד בשם: Rastrillo RH-90. מגוב זה, מותקן על יצול המכבש ומרכז את החומר, מרוחב גדול, אל הנייף של המכבש

מבוסס על פרסומי עיתונות חו"ל, מרץ 2020

בתמונה  המצורפת, הוא מרכז את החומר משני גלים, מרוחקים זה מזה. המגוב מיוצר בכמה אורכים עד לאורך מרבי של 7.8 מטר. הוא מותאם להרכבה, על יצולים של מכבשים רבים ולנסיעה מנהלית, הזרועות מתקפלות כלפי מעלה. המחיר, באירופה, של מגוב זה ברוחב מלא, הוא 20,000 אירו.