QUADTRAC AFS 620

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

החברה הוציאה לשיווק, דגמים חדשים של טרקטורים מסדרות ה- QUADTRAC ואנו נביא כאן את השינויים העיקריים שבהם. הצורה החיצונית של הטרקטור כמעט ולא השתנתה, אבל השוני הוא בטכנולוגיה שבפנים. החימום והמיזוג בתא הנהג, גם הם חדשים ומתוחכמים יותר מן הקודמים. התא מצויד בתאורה היקפית ובמראות טלסקופיות, שנשלטות מתוך התא. רוכשי הטרקטורים, יכולים לבחור בין הממסרות: PowerDrive powershift או: Continuously Variable CVX Drive

מבוסס על פרסומי עיתונות חו"ל, מרץ 2020

מכלי הדלק החדשים, גדולים יותר ותדירות החלפת שמן המנוע, הוארכה ל- 600 שעות. אחרי הצגים שבתא הנהג, אפשר לעקוב ממשרד החווה, או ממכונה אחרת, של אותה חברה.

QUADTRAC