NEXAT

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

מפירסומי חו"ל נובמבר 2021 – עוד במאה הקודמת, נערכו מחקרים רבים, שהוכיחו שבעקבות הדריכה של טרקטורים, הצמחים קטנים וחלשים יותר מאשר במקום שלא נדרך ולא הודק

עובדה זו נשמרת בזיכרון של פס הדריכה, יותר משנה אחת. בנוסף לכך, בעקבות שהודקו, מבנה הקרקע רגבי וקשה לפליחה. מכל אלה מתבקשת המסקנה שעדיף לעבד את השדות בעקבות קבועות. בשטח שלא הודק, יישמר מבנה קרקע בריא ללא גושים ופסי הדריכה הקשים, יישמרו משנה לשנה, לא יעובדו כלל וכך תיחסך אנרגיה רבה.

אחד הטרקטורים החלוצים בנושא זה, היה ה"מרחב" הישראלי, שנבנה ביזמה ועידוד של מגדלי הכותנה בשנות השבעים. התיכנון ההנדסי, נעשה על ידי המהנדס שמעון רון ז"ל, לפי ההנחיות של ועדת המגדלים של מועצת הכותנה, בראשות הועדה באזור גרנות. רוחב מפשק האופנים שלו היה 6 מטרים, שהותאם לרוחב של שלוש ערוגות כותנה. מושב הנהג מוקם באמצע, לשליטה טובה לפי שורות הצמחים. כזכור לי, שישה טרקטורים נבנו במפעל "עשות אשקלון" ופעלו לניסיון ברמת הגולן בנגב ואפילו בדרום אמריקה, בליווי טכני ופיקוח של ידידנו אלי גוזני ז"ל.

אחד הגורמים, שעצרו את המשך הפיתוח, של רעיון טוב זה, היה הקושי לשמור במדויק על העקבות. באותה תקופה, אי אפשר היה לשמור על נסיעה מדויקת, ללא ההנחיה הלוויינית לטרקטורים, ה- GPS, שפותח רק הרבה שנים מאוחר יותר. בעיה זו הייתה חמורה, ביחוד בשטחים משופעים, שבהם הטרקטור תמיד נטה "לזחול" לכיוון המורד.

הפיתוח נעצר, אך הרעיון לא נגנז. בתחנות מחקר שונות בעולם, כמו SILSOE באנגליה, נבנו טרקטורים דומים, כדי להמשיך ללמוד על השיטה מבחינת תצרוכת האנרגיה, ההספקים, היבולים, המלחמה בעשביה ועוד. אפשר לומר שהמרחב, הקדים את זמנו בעשרות שנים  והנה מסתבר שגם שבשנים האחרונות, הרעיון ממשיך להתקדם אפילו בצעדים גדולים. מאז שנת 2017 מפתחת, חברה גרמנית בשם: Kalverkamp בשיתוף עם חברת Vaderstad השוודית, טרקטור בשם: Nexat. טרקטור זה, הוא בעל רוחב עבודה משתנה, שבין 6 ל-24 מטר. הוא מיועד לכל המשימות, כולל עיבודים, זריעה, קילטור, ריסוס ואסיף היבולים.

המבנה שלו, כולל יחידה בסיסית, שעליה מרכיבים את יחידות הביצוע השונות. הכוונה היא שבעתיד, יוכל טרקטור זה להיות אוטונומי לחלוטין. בזכות החדשנות הרבה שבו, כבר זכה הטרקטור מראש במדליית זהב, בתערוכת "אגריטכניקה" הבאה. בגלל גודלו, זקוק הטרקטור למקור אנרגיה גדול ואמנם הוא מצויד בצמד מנועי דיזל, בעלי הספק משותף של 1100 כ"ס. מנועים אלה מפעילים גנרטורים, שמספקים את כל צרכי האנרגיה של הטרקטור. לצורך מעבר ממצב עבודה למצב נסיעה, מסתובבות ארבע יחידות הזחלים ב-90 מעלות. תא הנהג שמותקן בצד הכלי, מסתובב ב- 270 מעלות.

בעונה האחרונה, פעל הטרקטור באוקראינה, כקומביין לקצירת החיטה. הותקנה לו יחידת קצירה ברוחב של 14 מטר, שמסוגלת להגיע לספיקות של 130-200 טון לשעה. מיכל הגרגרים הוא בעל נפח של 32 מ"ק וכושר פריקה של 600 ליטר לשניה, כלומר שהריקון אמור להסתיים תוך כדקה.

לצורכי ריסוס, מתקינים על הטרקטור יחידת ריסוס מתוצרת Dammann, עם מוט ברוחב של 70 מטר.

בשיטה זו, מעובדים 95 אחוזים מן השטח. המפתחים מצפים לחיסכון של 20-40 אחוזים בתצרוכת האנרגיה, לתוספת של 10 עד 20 אחוזים

ביבולים וכמובן, שגם לחיסכון בכוח אדם.