שולחנות חדשים לקומביינים של ג'ון דיר

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

חברת ג'ון דיר, עדכנה את כל שולחנות הקצירה של הקומביינים שלה לתבואות. בעדכון זה, נכללים השולחנות בסידרת ,HDR בעלי הסכין הקשיח, שולחנות RDF בעלי הסכין הגמיש, שולחנות התירס מדגמי CR ו- CF וגם שולחנות BP15 בעלי הנייף


מבוסס על פי "לורי בדפורד" ב"סקסספול פארמינג", 15.6.20

שולחנות מעודכנים אלה, מתאימים לכל הקומביינים מסדרת X ולרוב הקומביינים מן הסדרות S ו- T.