קונצרן CNH רכשה את חברת ATI

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

 קונצרן CNH רכש את חברת ATI, שמתמחה בייצור של זחלי גומי

בעקבות רכישה זו, יצוידו טרקטורי ניו הולנד מדגם 9T בזחלי גומי במקום האופנים הפנאומטיים הרגילים. רוכשי הקומביינים מסידרת CASE, יוכלו לבחור אם לקבל אותם עם זחלי גומי, או עם צמיגים מקובלים.

Rubber-larvae