NEW HOLLAND T7.300

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

מעיתונות העולם 5.23 – לפני כחודש, הציגה חברת ניו הולנד,  בתערוכת הציודNational Farm Machinery, שלושה דגמים חדשים של טרקטורים

מתוך שלושה אלה, משך דגם  T7.300את מרבית ההתעניינות.

זה היה הדגם הארוך שמצויד בבינה מלאכותית PLM.

אביא פה את עיקרי הדברים של דוברי החברה, כפי שנדפסו בעיתונות.

"טרקטור זה, כולל את כל היכולות לביצועים, בעזרת טכנולוגיה עדכנית מעולה. טרקטור זה, הוא הקומפקטי ביותר מבין אלה שהם בעלי 300 כ"ס, אשר מתאים היטב לעבודות מעביר כוח והובלות. הוא משלב את היתרונות של תוספת המגדש, הממסרה החכמה וכושר התמרון, הזהה לזה של הדגם הקודם 7T. הוא מצויד בבינה PLM, בניהול הציוד מתא הנהג, בשליטה על מכבשים לחבילות גדולות מרובעות, ובטכנולוגית Horison- Ultra , לתא הנהג. כך הוא מאפשר הקטנה בהוצאות וגם משפר את נוחיות הנהג".