New Holland + Alamo

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

חברת "ניו הולנד חקלאות", הודיעה רשמית  על הסכם, שנחתם עם חברת  Alamo, לשותפות איסטרטגית לאספקת ציוד חקלאי רב

חברת Alamo מייצרת ציוד מגוון של כלים חקלאיים ואילו New Holland, עוסקת בעיקר בטרקטורים. השותפות עם Alamo, תאפשר לניו הולנד להתחרות עם מתחרותיה, שמציעות  גם טרקטורים, שמצוידים בשפע של כלים משלהן.
נאמר גם שההיצע של טרקטור ביחד עם כלי או כלים, מפשט ומקל על ההסדרים הכלכליים של מימון העיסקה. חברת Alamo מייצרת גם כלים תחת שמות המותגים:  Bush Hog, Rhino וגם Schulte.  ניו הולנד תשווק את כל הכלים, אשר מתחברים לטרקטור ביצול הגרירה, או ברתם שלוש הנקודות, אבל המעמיסים הקדמיים, מקצרות הצד והציוד לשחת, אינם נכללים בהסכם השותפות.