McCormick X6.4

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

מפירסומי היצרן באפריל 2022 – החברה שידרגה את הסידרה X6, בתקווה לענות לצרכי החקלאים, אשר מבקשים טרקטורים בעלי גוף לא גדול מדי, אבל עם חלק אחורי ומנועים, חזקים יותר

טרקטורים אלה, אמורים להיות רב שימושיים, שיועסקו בעיבודי קרקע וגם עם מעמיס קדמי, בהעמסה והובלה.

הסידרה המשודרגת, כוללת שלושה טרקטורים, עם מנועים בעלי הספקים של 135, 145 ו-155 כ"ס, בעלי נפחים של 5 – 4.5 ליטר, וממסרת P6,  זהה לזו שיש לטרקטורים בסידרה 7 (הגדולה יותר).

טרקטור מסוים זה שבתמונה, הוכן כפירסומת, למירוץ האופניים "גירו ד'איטליה" 2022.