Landini Series 7 V-Shift

מן האינטרנט 5.22 – חברת "לנדיני" מפרסמת את סידרת הטרקטורים החדשה, שבה היא מתגאה

סידרה זו כוללת ארבעה טרקטורים, בעלי הספקים של 190, 210, 225 ו- 240 כ"ס שמופקים  ממנועים בעלי נפח של 6 ו-6.7 ליטר. כל הטרקטורים, הם בעלי ממסרה, שנקראת בשם המסחרי: V-Shift.ממסרה זו היא רציפה בתוך ארבעה שילובי מהירות.

הטרקטורים הם בעלי מסגרת מיצקת-ברזל, שלטענת החברה מפחית רעידות, ומשפרת כושר גרירה, כי היא חוסכת חלק מן המשקלות. משקלו של הטרקטור הגדול, הוא 8.300 ק"ג ובתוספת מלאה של משקלות, הוא מגיע ל- 13,000 ק"ג, כאשר משקל זה מתחלק ל- 46% על הסרן הקדמי ו- 54% על הסרן האחורי.

פרטים נוספים, שבהם הפירסום מתגאה, הם תא הנהג המרווח, בעל צפיה של 360 מעלות, שמואר ב- 20 פנסים, מהם 12 מותקנים על גג התא. התא נשען על מערכת חצי פעילה,  לשיכוך רעידות וקפיצות, כאשר הנהג יכול לבחור בין שלוש רמות של שיכוך, קלה, בינונית ורבה. בנוסף לכך, הטרקטור מצויד באוטומציה של ההינע הקדמי  ושל סגר הדיפרנציאל.

מי שמעונין לצפות בסרטון פירסומת של הטרקטור, ימצא אותו בכתובת הבאה:

https://www.facebook.com/landinitractors/videos/the-new-7-series-takes-the-field-have-you-already-seen-it-in-action-stage-v-engi/392111271900663/