KUHN WIFI SPREADER

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

 

, שמתאים לכל דגמי מפזרות הדשן מדגמי ,AXIS שמצויידים באלקטרוניקת Quantron A, או ISObus, מאפשר העברה של מפות הפיזור, ישר מן הבקרה אל המפזרת. יישום זה. מונע את התקלות של טעות בכיול המדשנת ומקצר את התהליך, בהחלפה מסוג דשן אחד לאחר

מבוסס על פרסומי עיתונות חו"ל, אפריל 2020

בדגמי AXIS  שמצוידים בתאי שקילה, , במהלך הטעינה בדשן, מודול WiFi מאפשר למפעיל לדעת מרחוק, כמה דשן יש במיכל. המחיר של מודול WiFi באנגליה, הוא 209 ליש"ט.