KUHN EL Biomulch

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

הכלי שנקרא: EL Biomulch תוכנן בחברת KUHN, לשימוש במשקים, שרוצים לשפר את כמות החומר האורגני בקרקע, בעזרת שימוש בגידולי חיפוי וזבל אורגני. השימוש בו מאפשר להפחית, או אף למנוע שימוש בתרסיסי הקמלה. הרוחב שלו, הוא שלושה מטרים והוא מתוכנן לפעול במהירות של 10 קמ"ש, עם טרקטורים בעלי הספק עד 160 כ"ס. בצמחית חיפוי גבוהה וצפופה, כדאי להפעיל אותו בשילוב עם מכסחה קדמית

מבוסס על פירסומי היצרן, 17.12.20

לכלי יש 72 להבים מלוכסנים, כדי להבטיח פעולה מלאה לכל הרוחב, לניתוק מושלם של כל הצמחים עם השורשים ולערבב אותם עם השכבה העליונה של הקרקע. עומק הפעולה, שאמור להיות בין שלושה לחמישה סנטימטרים, נשלט באמצעות גלגלי עומק מתכווננים.  זווית הפתיחה של המכסה האחורי, נשלטת הידראולית מתא הנהג ואת מהירות הרוטור, אפשר לשנות בהתאם לגידול החיפוי וסוג הקרקע.