Kuhn Aura, מערבלת אוטונומית

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

באוגוסט, אישרה הנהלת Kuhn, שהם עוסקים בפיתוח של כמה פתרונות אוטונומיים למשימות חקלאיות. אחת ממשימות אלה, היא  הכנה והזנה של מזון-כולי ברפת. הפרטים טרם נמסרו לפרסום, אך נראה שהמשימה שהתחילו בה בשנת 2015 קרובה להשלמה. היחידה בשם Aura, שהוצגה בתערוכת Space 2020 הצרפתית, זכתה שם בפרס החדשנות

מבוסס על כתבה של 'סטיבן וייל' ב'פרופי', 1.10.20

מערכת הטעינה של הכלי, בעל ההסעה העצמית, מסוגלת לכרות תחמיץ, מערמה בגובה של שלושה מטרים ולהעביר אותו אל מיכל הערבול שלה, שנפחו 3 מ"ק. ההנחיה מחוץ לסככות, נעשית בעזרת טכנולוגית GPS RTK*, משולבת במד- מרחק. בתוך הסככות, ההנחיה נעשית בעזרת חיישן,LIDAR*  בשילוב עם מד מרחק.

בינתיים, היחידה מופעלת על ידי מנוע דיזל, בעל הספק של 56 כ"ס, אך הכוונה היא להחליף אותו ביחידה היברידית, שתעשה את ההזנה, באופציה החשמלית השקטה. לפי מה שנמסר על ידי ידידים באתר ההולנדי mechaman.nl, ה-Aura, נוסעת במהירות מירבית של 7 קמ"ש בחצר ו- 2 קמ"ש במהלך ההזנה בסככות. בנתונים אלה, היא מסוגלת לשרת רפת בעלת 280 פרות.

ה-Aura, שמשקלה העצמי הוא 6200 קילוגרם, אמורה להגיע לשיווק, כבר בשנת 2021.

* לפי הוויקיפדיה

GPS RTK. שיטות מדידה GPS קונבנציונאליות, כמו מדידה סטטית, סטטית מהירה ודינאמית, מחייבות לאחר חישוב כדי להשיג דיוק ברמת סנטימטר, בעוד ש- RTK היא שיטת מדידה שיכולה להשיג דיוק מיקום של סנטימטר בזמן אמת בשטח. הוא משתמש בזמן אמת דינמי בשלב הספק. השיטה הדיפרנציאלית (הקינטית בזמן אמת) היא אבן דרך משמעותית ביישומי GPS. הופעתה היא הרמה הנדסית, מיפוי טופוגרפי ומדידות בקרה שונות מביאות שחר חדש ומשפר מאוד את היעילות של פעולות השטח.

LIDAR, משתמש באור נראה, על-סגול או תת-אדום קרוב, כדי למפות עצמים. ניתן למפות מספר רב של חומרים, ולא רק מתכות, כגון סלעים, משקעים, תרכובות כימיות, תרחיפים, עננים ואפילו מולקולות. קרן לייזר צרה, יכולה למפות עצמים קטנים בהפרדה גבוהה, לדוגמה: מטוס יכול למפות פני שטח, בהפרדה של 30 ס"מ או יותר.