KUHN AGRIRIOTER

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

יש כיום כמה תוכנות, שמאפשרות להעביר אינפורמציה בין אדם למכונות שלו ובין אחת לשנייה. הבעיה היא שהדרך מסובכת למדי. חברת Kuhn פיתחה את התוכנה המוסברת כאן, אשר מפשטת ומייעלת במידה רבה את התקשורת. תוכנה זו נקראת בשם: Agrirouter (נתב חקלאי) וכאן נביא פרטים עליה ועל יתרונותיה, בהתאמה ללשון המפרסם

'אגריראוטר' פותחת את הדלת, לקראת חקלאות מודרנית מדור 4,  בכך שהיא מעמידה את עצמה כפלטפורמה לחילופי נתונים. מעתה, יוכל החקלאי, ללא תלות ביצרן, לחבר את כל המכונות שלו, עם התוכנה והיישומים שלו. פלטפורמה זו, מפשטת את תהליך ההעברה של הנתונים והמידע, עוזרת בהגדלת היעילות  של החווה וחוסכת זמן של ניהול הנתונים.

אי אפשר שלא להרגיש אילוצים, כאשר משתמשים בתקשורת בין המכונות, עם תוכנות, כאשר אלה באות מיצרנים שונים? בעזרת 'אגריראוטר', חברת KUHN מספקת פיתרון, אשר מאפשר לכל משתמש, להעביר את המידע בפשטות ובבטיחות (תמונה 1).

Agrirouter

'אגריראוטר' מעבירה נתונים ולא אוגרת אותם. כל משתמש יכול לקבוע באיזה זמן ומה קורה עם הנתונים שלו. העברת הנתונים, נעשית לפי הכללים של האיחוד האירופאי. 'אגריראוטר' אינה מגבה את הנתונים, היא רק שולחת אותם לפי הוראות הבעלים, לכן השאלה של גיבוי הנתונים, אינה קיימת. (תמונות 2 ו- 3, מראות את ההבדל בין התקשורת הישנה לחדשה).

no Agrirouter

החל מן הזריעה ועד לקציר, אפשר לחסוך זמן ולאסוף נתונים בקלות. לדוגמה, כאשר החקלאי מקבל את השונות במפת היבולים, הוא יכול להעביר אותם, בעזרת 'אגריראוטר', ישר אל המסופים שבמשרד שלו, כדי לבקר את פעולת המכונות השונות. כל חקלאי, יכול לבצע התאמה אישית לתצורה (configuration) של ה'אגריראוטר' שלו (תמונה 4). ההגדרות הן פשוטות לביצוע וניתנות לשינוי, בכל זמן רצוי.

System-Matching

מי שיקליד את הכתובת: http://tinyurl.com/ufghzht, יוכל לראות את כל הכתבה המקורית ובסופה סרט משעשע קצר, שמסביר את הפעולה של מערכת ה'אגריראוטר'.