KUBOTA M7003 TIM

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

חברת KUBOTA מתכוננת להיות הראשונה, שתקבל את אישור A.E.F (הקרן לתעשיית החקלאות והאלקטרוניקה) למערכת TIM 7003) Management Tractor Implement) שלה

מבוסס על פרסומים מעיתונות חו"ל, 16.6.20

מערכת זו, מאפשרת לטרקטורים מסידרת 7003, "לשוחח" עם המכבשים מסידרת 5BV. בעבודה בשדה, מערכת TIM מאפשרת לטרקטור להתקשר עם כל הכלים, שקיבלו אישור של AEF, ולקבל את השליטה שלהם על מעביר הכוח, על ההידראוליקה ועל מהירות הנסיעה.

מעבר לכך, החברה טוענת שכך אפשר לשפר את נוחיות הנהג, על ידי ביצוע של פעולות שחוזרות על עצמן, כמו בתהליך הכבישה. כאשר החבילה הגיעה לקוטר הרצוי, הטרקטור נעצר והמכבש פולט אותה.