KRONE SWADRO בעל ארבעה רוטורים

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

המגוב מדגם SWADRO TC1250, בעל ארבעת הרוטורים, מיועד לקבלנים ולבעלי שטחים גדולים. שני הרוטורים הקדמיים, הם בעלי קוטר של 3.30 מטרים, כשכל אחד כולל 11 זרועות למוטות הגיבוב. הם מסתובבים יותר מהר, כדי לפזר את החומר לפני הרוטורים האחוריים. שני הרוטורים האחוריים, הם בעלי קוטר של 2.96 מטר וכל אחד כולל 13 זרועות למוטות הגיבוב

מבוסס על פרסומי עיתונות חו"ל, 16.7.20

רוחב העבודה של המגוב, מתכוונן בין 9.80 ל- 12.50 מטר ורוחב האומן המוגמר, יכול להיבנות ברוחב שבין 1.40 ל- 2.20 מטר. העברת הכוח היא מכאנית טהורה, שנעשית דרך ממסרות וגלי הינע קרדניים.

בין התכונות  הנוספות של מגוב זה, כדאי להזכיר שלכל רוטור, יש מתלה נפרד. על גובה המתלים הקדמיים, אפשר לשלוט הידראולית מתא הנהג, אבל את גובה האחוריים, מכווננים באופן ידני. תיבות ההעברה של הממסרה וגם צלחות הזיזים (cams), שמעלות את המוטות בחצי האחורי של הסיבוב, אינן זקוקות לשום תחזוקה שוטפת.

כאופציות, אפשר להזמין את הכלי עם מסך חוסם קיצוני, עם תאורת "לדים" או עם הרמה נפרדת

לכל צד, שנדרשת כאשר שולי השדה אלכסוניים. להפעלת המגוב, דרוש טרקטור בעל 80 כ"ס לפחות. לנסיעה מנהלתית, הכלי מתקפל ומצטמצם, לרוחב של 3.99 מטרים.

מי שיקליד את הכתובת: https://tinyurl.com/ya7vb57p  יוכל לראות סרטון שמראה את המגוב בפעולה בשדה.