KRONE Big X בן 20

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

חברת "קרונה", חוגגת יום הולדת עשרים, לקומביין הירק הוותיק שלה, .Big X

מבוסס על פרסומי עיתונות חו"ל,  8.2020

הקומביין הראשון, בעל 540 הכ"ס, יצא משערי המפעל במאי 2000. מאז מכרה החברה לא פחות מ- 5300 קומביינים Big X, בשתי סדרות, שכוללות קומביינים בעלי מ- 490  ועד ל- 1,165 כ"ס.