קלטורי שורה וערוגה

    מחבר:
  • עמי קול

לשיפור הקילטור, יחידת הקלטור תהיה שונה במהותה מזו הקיימת כיום. השידרה תהיה ארוכה יותר בכ-50%

לאורך השידרה יהיו מתאמים לרגלי הקלטור, שיקבעו את מיקום הרגל לרוחב, ע"י בורג נעיצה אחד ולאורך, ע"י בורג נעיצה שני. כך שינוי מיקום רגל הקלטור יהיה מהיר ופשוט ולא כפי שהוא כיום. שידרת המקבילית, תתכוונן על ידי שני גלגלי עומק, שינועו במרכז קורת השידרה ובשני קצותיה. השידרה תהיה בנויה מקורת פלדה מרובעת  של 80X80X8 מ"מ.

כל רגלי וכפות האווז יהיו אחידות, פרט לרגליים שזורקות עפר על השורה וכף האווז שבמרכז התלם. אין יותר שימוש במכסחת, כי היא מושבתת, עקב בעיות בהתקרבות שלה לשורה. מוטות המקבילים העליונים, יהיו עם חור מאורך מאחור, על מנת לבטל את השינויים בזווית התקיפה של הכפות, תוך כדי ההתקדמות. החיבור לקורה הראשית, יהיה ע"י שני ברגים בלבד, בקוטר 20 מ"מ ו -4 גלילים, שמרותכים לפלטה נושאת המקבילית. כך שאפילו לאחר כ-60 שנה, ניתן היה להסיט את המקבילית בקלות. היות והמקבילים שימושיים מאוד, ניתן לאחד את מקביליות השורה, עם מקביליות התלמים, עבור הקילטור החורפי. כך אפשר להחליף את קלטרת השטח, שפועלת במישור אחד, לעומת הרצוי, שהמקביליות יעבדו כאשר כל אחת מהן, מתאימה את עצמה למישור שבו היא עובדת.
יתרון נוסף, במידה והשידרה תיפגע, ניתן ע"י שחרור שני בירגי נעיצה, להחליפה בקורה חדשה. בכל מקרה, ניתן להחליפה בארוכה יותר, או בקצרה, בהתאם לרצון המגדל. כל המקבילית תהיה קלה יותר מזו הקיימת ומחירה יהיה דומה. אפשר יהיה לשנות את מיקום השידרה, כלפי עמוד נושא המקבילית, לפנים או לאחור.