John Deere מעדכנת את הטרקטורים של 5M

    מחבר:
  • עמוס לילינפלד

נתונים מתוך PROFI.
הטרקטורים העדכניים ביותר מסדרה 5M זמינים עם אפשרויות הילוכים חדשות ומסך AutoTrac המשולב בלוח המחוונים. יש גם דגם עליון חדש: ה-5130M (מקסימום 135 כ"ס).

הדגם החדש בסדרה משתמש באותו מנוע PowerTech Stage V 4.5L עם ארבעה צילנדרים כמו 5095M (100 כ"ס), 5105M (110 כ"ס) ו-5120M (125 כ"ס).
הדגם החזק בסדרה שיצא לאחרונה הוא ה-5130M (מקסימום 135 כ"ס).
כמו כן, קיים מנוע 2.9 ליטר שלושה צילינדרים בדגם 5075M והוא מפיק 75 כ"ס.

שתי תיבות הילוכים חדשות Power Quad Plus ו-Power8 (שמונה הילוכים הניתנים להחלפה בצורה ידנית) עבור כל חמשת הדגמים שתי התיבות אמורות לספק כוח משיכה מתמשך והחלפת הילוכים חלקה עבור מגוון רחב של משימות.
כפתור על הידית הבורר מבטלת את הצורך במצמד מכני בעת מעבר בין קבוצות ההילוכים, ומערכת-EcoShift מפחיתה את סיבובי המנוע כדי לחסוך בדלק.

בזמן החלפת ההילוכים,
המהירות המרבית של הטרקטורים היא 40 קמ"ש.

שילוב מסך AutoTrac בלוח המחוונים ממזער חפיפות ומייעל את עיבוד השטח. אפשר גם לשדרג לתצוגה האוניברסלית המתוחכמת יותר של G5.
הדגם מתאים להרכבת מעמיס קדמי ויתרונותיו הינם רדיוס סיבוב של 4.1 מטר, מכסה מנוע הנמוך וחלון גג גדול.

גם התראות חדשות בלוח המחוונים מאפשרות למפעיל לדעת מתי יש לבצע תחזוקה.
סוכנות ג'ון דיר בישראל מיוצגת ע"י מפרם סוכנויות בע"מ.