John Deere eAutopowr

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

את מדלית הזהב למצטיינים בחידושים טכנולוגיים, קיבלה השנה חברת ג'ון דיר, על הממסרה המיוחדת בשם: eAutoPowr, שהיא שכלול חשמלי נוסף לממסרת AutoPowr

מבוסס על פי פרסומי תערוכת אגריטכניקה 2019

ממסרת AutoPowr פועלת לפי העיקרון: "העלה הילוך והפחת סיבובים". אבל בזכות הבקרה האלקטרונית, המערכת נמצאת כל הזמן ב"דו-שיח" עם הממסרה, ופוקדת עליה ברציפות לבצע שינוים, לפי תגובת הטרקטור ותנאי השטח.

תכונות אלה, מאפשרות להפיק מן הטרקטור ביצועים משופרים, עם חיסכון בתצרוכת הדלק. תוצאות כאלה לא יוכל להשיג בבקרה ידנית אפילו המפעיל המיומן ביותר.

הפרס הגדול הוענק לטרקטור עם ממסרת eAutopowr, בזכות היותו הטרקטור הראשון בעל ממסרה מכנית, חשמלית, רציפה ומפוצלת. ממסרה זו פותחה בשיתוף עם חברת Joskin, שמתמחה בהובלת מכונות חקלאיות. הממסרה מעניקה לטרקטור יעילות ואמינות גבוהה, וכוללת גם גנרטור מובנה. הגנרטור יכול להפיק הספק של 100 קילוואט, ליישומים חיצוניים ולכלים בעלי הפעלה חשמלית. גנרטור זה מספק חשמל גם למכללים שבעבר היו מכאניים, כמו המאוורר ומדחס המזגן.