ג'ון דיר: מזרעות חכמות

בספרות הטכנית לחקלאות מתפרסמים בימים אלה נתונים מרשימים מאוד על המזרעות החכמות של ג'ון דיר, מדגמי MAX EMERGE</strong. נביא כאן פרטים על אחד מן הדגמים החדישים, שההבדלים העיקריים ביניהם, הם רוחב ומספר השורות הנזרעות.>

מבוסס על פרסום בחוברת פרסומית של ג'ון דיר בשם The Furrow ("התלם").

החדשה העיקרית במזרעות אלה היא האפשרות לזרוע במהירויות גדולות מאשר בעבר, מבלי לגרום לפגיעה במספר הזרעים הרצוי ליחדת אורך, ולמרחק בין זרע לזרע. באחת הטבלאות שלהלן, מוכח שבין המהירות הנמוכה, 5 מייל לשעה, ולמהירות הגבוהה ביותר, 10 מייל לשעה, היבול בחלקות השונות היה זהה (תמונה 1).

הסבר כללי לטבלאות:
MEAN – ממוצע
SD – Deviation Standard– נתון המתחשב במספר החזרות וההבדל ביניהן, כדי לקבוע אמינות הניסוי.
CofV – Coefficient of Variation- מקדם השונות (SD באחוזים)