כמה חם?

כששוקלים אם מערכת הידראולית חמה, או חמה מדי, מוטב לבטא את זה במספרים, שנותנים תמונה מדויקת, במקום הערכה אישית. מותר, ואפילו רצוי, למערכת הידראולית לפעול כשהיא חמה, אבל כמה זה חמה? וכמה זה חמה מדי?

מאת: שלמה שמואלי, בהשראת הידראוליקס סופרמרקט

המערכת, כולל השמן, מתחממת כרגיל בגלל הזרימה בלחץ, פריקת שמן בלחץ ומעברים בשסתומים. לאלה נוסף חימום בגלל אבדן שמן שמחלחל דרך מרווחים בין חלקים נעים ובמכלולים כמו משאבות ומנועים. אבדן שמן כזה, גורם להקטנת היעילות של המכללים השונים ואף תורם את חלקו לחימום השמן.

הפסד היעילות הכללי של מערכת, הוא סך כל הפסדי היחידות השונות.

ההפסד הכללי = ההפסד במשאבה + ההפסד בשסתומים + ההפסד בצנרת + ההפסד במנועים ובצילינדרים. אם ההפסד הכללי גדול ממה שמערכת הצינון מסוגלת לפרוק, אזי המערכת תלך ותתחמם מעל למותר.

טמפרטורת שמן שמעל ̊ C 82, או ̊ F180, גורמת נזק לאטמים השונים, מדללת את השמן ומאיצה את קצב הקלקול שלו. לכן חייבים לשמור על כך שכושר הצינון יהיה גדול מעומס החום. לדוגמה, אם העומס על המערכת הוא 100 קילוואט והיעילות של המערכת היא 80%, אזי כושר הצינון, חייב להיות לפחות 20 קילוואט.

כפי שמובן מכל אלה, יש רק שתי דרכים למנוע התחממות מופרזת: להקטין את העומס, או להגדיל את כושר הצינון. הדרך הטובה יותר היא הקטנה של העומס, כי בכך משתפרת גם היעילות.

לסיום, חשוב לזכור שהפעלה מתמשכת של מערכת חמה מדי, היא כמו הפעלה מתמשכת של מנוע רכב, בטמפרטורה שעל סף הרתיחה. היא מבטיחה רק דבר אחד, את הנזק.

מדחום