הידראוליקה – מה לא לעשות

מר ברנדן קייסי, מחבר הספר "הידראוליק סופרמרקט", מהנדס ובר סמכא רב שנים בנושאי ההידראוליקה השונים, הכין רשימה ענקית של דברים שאסור לעשות.

מאת: שלמה שמואלי, בהשראת הידראוליקס סופרמרקט

רשימה זו נשלחה גם אלי ואני מביא פריטים נבחרים ממנה. הסיבה, כמובן, היא שאי-הקפדה על דברים רבים, חייבת לגרום תקלות ולהוצאה כספית מיותרת. מתוך הרשימה הארוכה, אתרכז באיסורים הנוגעים לנו יותר ואדלג על אלה, הנוגעים למערכות תעשייתיות גדולות.

1. לבחור בצינור על פי הקוטר החיצוני שלו, במקום לפי הקוטר הפנימי. צינור בעל קוטר קטן מדי, הוא בעל שטח חתך קטן מדי. הוא לא מסוגל להעביר את מלוא הכמות של שמן ללא בעיות. אם הוא בקו ההזנה למשאבה, ישרור בו תת-לחץ שיגרום לקביטציה. אם הוא בצד הלחץ, ישרור בו לחץ מופרז, שתוצאותיו חימום יתר, פיצוץ צינורות או סיכוי מוגדל לנזילה.

2. להשתמש במכסה למכל השמן שאינו באיכות הדרושה. בתנאי פעולה באבק, המכסה צריך לכלול מסנן, ובתנאי לחות גבוהה, עליו לכלול חומר סופח לחות. ללא שני אלה, יזדהם השמן באבק או במים.

3. לבחור צינור עודפים של מנוע, או משאבה, לפי נתוני ההחזרה של מכלול חדש. עם הזמן הולכת כמות ההחזרה וגדלה, בגלל הבלאי. לכן צריך להתאים את הצינור למכלול בלוי במידה סבירה.

4. לוותר על המחוון שמראה מתי המסנן סתום מדי, או על מחוון שמשווה את הלחץ בכניסה וביציאה של בית המסנן. ללא אלה, אין דרך לדעת אם המסנן נסתם בזמן לא צפוי, והשמן זורם במעבר העוקף, ללא סינון.

5. להתייחס לשמן שעמד כרזרבה, כשמן נקי לגמרי. שמן שעמד זמן רב בכלי שאינו סגור הרמטי, יזדהם, לפחות ממים. גם המשפך שמשמש להוספת השמן, ועמד גלוי בארון או ארגז, אמור לעבור ניקוי לפני השימוש בו.

6. להחליף שמן הידראולי לפי הזמן או השעות המומלצות בהוראות השימוש. רק בדיקות מעבדה תקופתיות של השמן יכולות להצביע בבירור על מצבו. לא פעם אפשר אפילו להכפיל את משך השימוש בשמן, אם מצבו טוב. מאידך, השמן עלול להזדהם ממים או לכלוך מוצק דרך חיבורים מהירים שלא נשמרו נקיים, או מתוספת של שמן לא נקי. במקרה כזה, אם הוא יוחלף רק לפי ההוראה הבסיסית, ייגרם למערכת נזק מיותר. בדיקות מעבדה יכולות גם לגלות בלאי במכלול מסוים, על פי שאריות השחיקה שתמצאנה בשמן (המלצה זו מיועדת למערכות גדולות).

7. להריץ את המנוע בסיבובים גבוהים כל עוד השמן ההידראולי קר. הסיבה לכך ברורה והיא חשובה יותר ככל שמזג האוויר קר יותר.

8. להפעיל מערכת אחרי תיקון כאשר לא שחררו ממנה את כל האוויר. אוויר זה מחמצן את השמן, וגורם לפעולה מגומגמת ולקביטציה.

9. להפעיל מערכת שסובלת מקביטציה, עקב בעיה בקו ההזנה, במיוחד אם מדובר במערכת הידרוסטטית. הקביטציה במערכת הידרוסטטית הרסנית יותר מאשר במערכות פשוטות.

10. להפעיל מערכת כלשהי בטמפרטורה גבוהה יותר מן המומלץ (מעל 80 מעלות צלסיוס). בתנאים אלה אטמי הגומי ניזוקים, יותר שמן דליל מתחמק אל קווי ריקון העודפים וכך גורם לחימום נוסף.

11. החלפת מכלול במערכת, מבלי לנקות את מיכל השמן ולשטוף את המערכת כולה. אמנם לא ברור אם דווקא הלכלוך הוא זה שגרם לכשל של המכלול שהוחלף, אבל, ללא ספק, הוא מאיים על כל המערכת.

12. שטיפת המערכת בלי לשטוף גם את מצנן או מקרן השמן. הסיבה ברורה. אם במצנן נשאר לכלוך, מה הטעם בשטיפה?

13. הפעלה של צילינדרים בעלי אטם פגום, או מוט שאינו חלק. מוט בעל פני שטח מחוספסים יגרום במהרה נזק חמור לאטם. אטם פגום יזיל שמן ועלול גם לאפשר כניסת אוויר פנימה.

14. להשאיר לכלוך ואבק שהצטברו סביב נשם מיכל השמן. כך קיימת הסכנה של חדירת לכלוך בזמן שפותחים את הנשם.

15. להימצא מתחת לחלק שנשען על שמן הידראולי, ללא תמיכה מכאנית, או להשאיר כף של מעמיס או מחפר במצב מורם בסיום העבודה. פיצוץ בצינור, או מישהו שישחק בידיות הבקרה, יפילו את המכלול ללא אזהרה מוקדמת.

16. לפרק צינור לחץ או מקשר בלי לשחרר מראש את הלחץ בו. פרט לאבדן כמות של שמן ולכלוך הסביבה, תחילת השחרור תגרום לפריצת סילון שמן בלחץ גבוה, שהוא מסוכן ביותר.

17. עבודה על מערכת לחץ שמן ללא כפפות, בגד ומשקפי מגן. על הסיכונים של סילון שמן דובר כבר הרבה פעמים.

18. לאפשר תופעת "דיזלינג" בצילינדר הידראולי, בגלל אוויר שלא סולק ממנו מראש. תופעה זו, גורמת נזק לצילינדר ומחממת מאוד את השמן.

19. להעלות את הלחץ במערכת אל מעל הלחץ המקורי שלה. אין צורך להדגיש את המאמצים המיותרים על כל המכללים וההחלשה של מוליכים, עד לסכנת התפוצצות.

20. לבצע תיקונים או כוונונים, ללא בדיקת ההוראות במדריך למכונאי. במערכות ההידראוליות המודרניות יש שורה של לחצים ראשיים ולחצי משנה, שחייבים לכוונן לפי הוראות היצרן ולא על סמך ניחוש ו"אין בעיה, אני יודע הכול".

21. הפעלה בעומס יתר לזמן רב. הפעלה בעומס יתר גורמת לפתיחת שסתמי ההקלה ולחימום רב של השמן.

22. שכחה או אי-התחשבות בהוראות הבטיחות. אלה יגרמו, פרט לאבדן שמן, גם לתקלה ואפילו לנזק גופני לטכנאי.

23. הטלת אשמה במכלול מסוים, מבלי לבצע בדיקות אפיון במערכת. כך עלולים להחליף מכלול שעודנו תקין, ומאידך, להשאיר מכלול תקול.

24. ניתוק צינור כדי למדוד את הזרימה, במקום להשתמש במד-זרימה, שמיועד למטרה זו.

25. הידוק שסתום ההקלה, כדי לנסות לפתור פעולה איטית של המערכת. אין סיבה להאשים את שסתום ההקלה בכך שהמערכת פועלת לאט או בקפיצות.

26. לבצע כוונון שאינך בטוח בו. זה בהחלט יכול לגרום לנזקים, או לפחות לפעולה לא סדירה.

27. התקנת ברז מחט כדי לשלוט על מהירות של מערכת, מבלי לזכור שזה גורם לחימום רב של השמן (הוראה זו אינה תקפה למערכות בעלות מרכז סגור).

28. לשכוח להתקין צנרת עודפי שמן למשאבות ומנועים. ללא יציאה חופשית של שמן, שמסתנן בין חלקי משאבות ומנועים, יעלה בהם הלחץ עד לפריצת האטמים.

29. התקנת מסנן בקו היניקה בלי לבדוק היטב אם זה לא מיותר. לפעמים זה אפילו מזיק וגורם לתת-לחץ ולקביטציה.

30. למקם את משאבת השמן גבוה יותר מן הנוזל שבמיכל. אם רק אפשר, עדיף שהשמן יוכל הגיע אל המשאבה בגרביטציה.

31. להסתמך על טענות המפעיל, מבלי לבדוק אם הן נכונות. כך אפשר לעשות טעויות שתעלינה ביוקר.

32. להתקין חלק מחומר גמיש, בלי לברר אם החומר עמיד בתנאי המערכת.

33. לחפש נזילה במישוש עם כף היד. כבר דובר רבות על הסכנה של סילון שמן, שחודר לרקמה חיה.

34. לא לוודא שאוגרי הלחץ מרוקנים מלחץ לפני פירוק חלק במערכת.

35. יצירת חסימה חלקית בעזרת חלקים קטנים מדי למשימה. כך עלולים ליצור מפל לחץ מצד אחד ולחץ יתר בצד האחר.

36. הפעלת מכונה, או מערכת קרה, בסיבובים מהירים, כל עוד השמן סמיך. הדבר חמור במיוחד אם המערכת הייתה מושבתת לזמן ארוך.

37. לחשוב שמחליף חום גדול יכול לשמש גם כמיכל.

38. לחשוב שמיכל גדול יכול לשמש גם כמחליף חום.

39. לחשוב שפתח העודפים של מנוע גלגלי שיניים דו-כיווני יכול לשאת לחץ של 5 בר (אלא אם אתם נהנים להחליף אטמי ציר שוב ושוב).

40. להשתמש בשמן לממסרה אוטומטית (ATF) למערכת הידראולית. שמן זה מיועד למטרה מסוימת בלבד.

41. הוספת שמן לא מסונן למיכל השמן.

42. הפעלת משאבת בוכנות, בלי למלא שמן בתיבה.

43. לחשוב שמסנן השמן הוא הנכון, רק משום שהוא מתאים.

44. להשאיר פתחים לא פקוקים בזמן פירוק של מכלל.

45. לכוונן משהו בלי לדעת מה הוא עושה.

46. שימוש בטפלון לאטימת תבריג קוני.

47. לרכוש מסננים זולים.

48. למלא מראש בתי מסנן.

49. הפעלת משאבה, אם אינך בטוח שהכניסה שלה מלאה שמן.

50. באזורים לחים, להשתמש בנשם מיכל, ללא קולט לחות.

51. להתחיל בפירוק של מכלול מבלי לנקות היטב את האזור.

52. לנסות למנוע נזילה סתם על ידי הידוק. צריך לשחרר ואז להדק שוב.

53. הכנסת מתאם בעל תבריג מקביל לתוך לתבריג קוני.

54. להאמין ששסתום אל-חוזר מפוקד הוא שסתום לבקרת תנועה.

55. לערבב סוגים שונים של שמנים.

56. לחבר את הריקון משסתום בקרת הלחץ אל קו ההחזרה למיכל, מבלי לוודא מהי השפעת הלחץ החוזר על פעולת השסתום.

57. להשתמש במתאמים שאינם מיועדים לתנאי המערכת.

58. לאחסן שמן בתנאי ניקיון מפוקפקים.

59. לנסות להגביר את הלחץ בעזרת כוונון של שסתום ההקלה, כאשר המשאבה היא מקוזזת ללחץ.

60. להשתמש באטימת סיליקון למכסה מיכל השמן.