מדלית ברונזה ל-GREGOIRE

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

 הנהלת תערוכת SITEVI, העניקה לחברת Gregoire מדלית ברונזה. עיטור זה הוענק על פיתוח היגוי אוטומטי בשם: EAZYpilot לקומביין ענבים

מבוסס על מאמר עיתונאי על תערוכת  SITEVI, נובמבר 2019

המיוחד בפיתוח זה, הוא שאיננו נעזר ב- GPS, שמשמש מערכות היגוי אחרות, אלא בקרינה תת אדומה. טכנולוגיה של "אופטואלקטרוניקה" שמנצלת פולט של קרינת "תת אדום" (אינפרה רד), עם חיישן של קרינה זו, מאפשרת היגוי מדויק על שורת הגפן, אפילו בלילות חשוכים.