AGCO משקיעה ב-GREENEYE

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

על פי פרסום בעיתונות חו"ל  12/21 – AGCO שהיא חברת האם של ואלטרה ומסי פרגוסון, רכשה 2.9 אחוזים מן המניות של חברת Greeneye

Greeneye , היא חברה ישראלית, שנוסדה בשנת 2017 ואת הטכנולוגיה שלה, פירסמה רק השנה. היא  הצליחה לפתח מערכת ריסוס מדויקת, שיודעת לזהות ולרסס עשבים בודדים, במהירות נסיעה של עד 20 קמ"ש.  המפתחים טוענים שבטכנולוגיה זו, אפשר לחסוך עד 90% מכמות התרסיס. התוכנה אמורה לפעול בכל מרסס ולזהות גוון ירוק אחד של העשביה, מתוך הירוק האחר של הגידול וזה, בדייקנות של 95.7 אחוזים.

AGCO, מחזיקה מניות של כמה חברות וביניהן גם של קבוצת Syngenta. (קבוצת סינג'נטה היא ספקית בינלאומית, של ידע וטכנולוגיות בתחום החקלאות, ובפרט בנושא זרעים ומוצרי הגנת יבולים.)

הכסף שהושקע, ישמש לעזר בכניסה לשווקים של אמריקה הצפונית, לקדם את יכולת האבחנה בגידולים נוספים ולהכפיל את גודל מערכת המחקר והפיתוח.