רגלי משתת מיוחדות

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

מן העיתונות ביולי 22 – חברת spalding הבריטית, הוציאה לשוק משתת חדש, שנקרא: FLAT LIFT, ויש לו רגלים חדשות ומיוחדות

כפי שנראה בתמונה, יש להן הרחבות שטוחות, שעל פי טענת היצרן, משחררות את הקרקע בכל עומק ולכל הרוחב, גם במרווחים שבין הרגלים. העומק המירבי לעבודה, הוא 50 ס"מ, אבל אפשר לעבוד בכל עומק רצוי ולקבל הסתדקות של הקרקע, בכל רוחב שטח העיבוד. הם טוענים גם שכלי זה, דורש מן הטרקטור פחות כוח משיכה, מאשר כלים דומים, בעלי רגלים אחרות.