FENDT E 100

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

נתונים חשובים מ"פארמז וויקלי" 8.23 מבשרים לנו על טרקטור ייחודי עם נקודות מעניינות.

נציגי היצרנים הגרמניים של היין והפירות, ביחד עם האגודה החקלאית הגרמנית (DLG), הכירו בתערוכה את התכונות המיוחדות של טרקטור זה. על סמך נתונים אלה, הכריז חבר שופטים בינלאומי, שטרקטור זה זכאי למדליית כסף, על החדשנות שבו.
טרקטור צר זה, הוא חשמלי לגמרי, אך יש לו גם את התכונות שמייחדות טרקטור בעל מנוע דיזל.

המצברים שלו, מאפשרים לו לעבוד ברציפות עד 5 שעות. טעינת המצברים באנרגיה מתחדשת, מוזילה מאוד את הוצאות העבודה. השימוש במנוע חשמלי מונע פליטה של עשן, אבק וגזים שחלקם רעילים, כמו תחמוצות חנקן ופחמן חד חמצני.

נתונים:

– מצבר ליתיום של 650 וולט
– קיבול המצבר 50 קוו"ט
– מספק די אנרגיה למשך 5 שעות בין טעינות
– לטעינת המצבר, יש שתי אפשרויות:
א. איטית, משקע ביתי רגיל.
ב. מהירה, בעזרת מטען של זרם ישר,
– עד 80% מקיבול המצבר תוך 40 דקות.
– ההפעלה של זרועות ההרמה ושל מעביר הכוח, הינה הידראולית.