הרחקה/השמדה של זרעי עשבים רעים בקציר כאמצעי לא כימי להתמודדות עם עשבים בגידולי שדה

    מחבר:
  • י. קשתי
  • א. קיסר
  • פ. גאולה
  • ב. רובין
  • ח. קיגל
  • ד. בונפיל
  • ס. אלאטראש
  • מ. מאור

הרחקה/השמדה של זרעי עשבים בקציר או HWSC היא שיטה לא כימית שמיועדת לטיפול בזרעי עשבים בקציר

הרחקה השמדה - כנס האגודות - קשתי גרסה 1 4-10-2021