DataConnect לשימוש בכל העולם

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

DataConnect, הוא פורטל, שאמור לראות את הפרטים של הציוד, במשקי מכונות מעורבים, שכוללים יצרנים שונים

כעת נמסר שמעתה הוא נפוץ בכל העולם.

DataConnect, כולל קשר עם שש פלטפורמות: קייס, שטייר, ניו הולנד, ג'ון דיר, קלאאס והפלטפורמה האירופאית: FarmNet 365, שהצטרפה לאחרונה.

כעת כל בעל חווה חקלאית, עם קומביינים לירק, קומביינים לתבואות בהינע עצמי וטרקטורים, מכל היצרנים שלוקחים חלק  בעניין, יכול לקבל את הנתונים של כל המכונות, של כל לוקחי החלק בפלטפורמה.

בעבר, היה צורך לשימוש בפורטל  נפרד, לכל המכונות של יצרן כלשהו.

 

 

מעיתונות חו"ל, יולי 2021