חיישן לחץ אויר מתוחכם

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

 מכשיר זה יכול, בנוסף לשמירה על הצמיג, גם לתרום להפחתת הידוק הקרקע

הוא נקרא בשם: ContiPressure והוא עוקב אחרי לחץ האויר בצמיג והטמפרטורה שלו, ברציפות ללא הפסקה. צריך לזכור שהתחממות הצמיג, נובעת מלחץ נמוך מדי וגם מעומס יתר. שניהם גורמים לכפיפה ולישה מופרזת של דפנות הצמיג, שמביאה להתחממות. התחממות מופרזת לאורך זמן, תביא להפרדת שכבות החיזוק ולהרס הצמיג.

הנתונים, מועברים מן החיישן אל קולט, שנמצא בתא הנהג ומוצגים שם באופן דיגיטלי. החיישן הוצג לראשונה בתערוכת אגריטכניקה 2019. אפשר להזמין אותו מותקן בצמיג חדש, או להתקין אותו בצמיגים משומשים.