בזכות העקבות הקבועות

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

העיבודים בשיטת העקבות הקבועות, מאפשרת לחוות רבות בחבל cambridgshire ובמקומות רבים אחרים, להגדיל את ההכנסות מכמה גידולים. שיטה זו מקלה על כל המשימות בשטח, בכל תנאי ובמיוחד בתנאים קשים. מחד, אין צורך לעבד את פסי הדריכה המהודקים ומאידך, מבנה הקרקע בשטחים שבין הפסים, משתפר משנה לשנה.

מבוסס על נתונים חדשים מבריטניה 9.19

כך אפשר לחסוך באנרגיה בעיבודים, למנוע שקיעות ולהגדיל יבולים. לפני עשרות שנים ניסו להכניס שיטה זו לארץ, אך כעבור זמן לא רב, היא נזנחה כמעט לגמרי. הסיבות לכך היו עקב העובדה שהעקבות לא היו באמת קבועות, אלא נדדו במורד בשטחים משופעים ועקב חוסר דייקנות של הנהגים במישור. כיום, כשההנחיה הלוויינית מאפשרת חזרה מדויקת לאותם פסי דריכה, שנה אחרי שנה, הבעיה אינה קיימת יותר.

בעיתונות חו"ל התפרסמה לאחרונה הידיעה, שחברת "קייס" התחילה לייצר קומביינים לתבואות, בעלי האפשרות לשנות את מפשק האופנים. מזה אפשר להבין שבעולם גוברת הדרישה לציוד, שיאפשר לחקלאי להתחיל לעבד את שדותיו בעקבות קבועות.

מדוע איפוא שלא נאמץ את השיטה מחדש וניהנה מיתרונותיה ומהגדלת ההכנסה הצפויה?

Constant-trace

Constant-spraying