מקצרת קלאאס דיסקו 9700 בחמש גירסאות

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

ע"פ נתונים מפרופי ואחרים 9.23. המקצרה החדשה מגיעה עם 5 גירסאות שונות לבחירתכם.

מקצרה זו, שרוחב העבודה שלה מגיע עד 9.5 מטר, קיימת בחמש גירסאות שונות, בעל מאכשר* גלילים, או עם אצבעות, או כבעל שילוב של אומנים.

המסגרות, המתלה והחלפת הסכינים המהירה, זהות לאלה של מקצרת Max Cut. המגלשים החדשים שעמידים לשחיקה, מעלים את גובה החתך, ב-15 מ"מ. רוחב הקצירה נשלט מתא הנהג, בתחום שבין 8.8 ל-9.5 מטרים. במצב מקופל לנסיעה, הגובה אינו עולה על 4 מ'. המקצרה עם המאכשר הגלילי, מותאמת במיוחד לקצירת אספסת. אם לא רוצים לשלב אומנים, אפשר לעבוד כאשר שני המסועים מורמים.

מאכשר = conditioner.