גורמי תקלות בקומביינים לתבואה

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

מר רודני אדינגטון,  איש הקומביינים של עיתון Successful Farming , מונה את הדברים שלדעתו יכולים לגרום לתקלות בקומביינים בעונת הקציר, עליהם צריך לשים לב לפני העונה

על פי מר רודני אדינגטון – עיתון Successful Farming

בית המעלית המזינה

למכלול זה, יש חשיבות רבה בהגשה טובה ורצופה, של החומר לתוף הדישה. חשוב להחליף או לישר שלבים עקומים או שבורים. על כל השרשראות להיות מכווננות למתח זהה. גלגלי שינים ושרשראות שחוקות מאוד, עלולים לגרום לקפיצת שן ואז השלבים יפעלו באלכסון. כמובן שאסור לשכוח לבדוק שחוליות החיבור מובטחות היטב.

מכלול השכב והתוף

על השכב להיות נקי, בלי חוטים עקומים, שבורים או חסרים. פסי הרוחב שלו ישרים ללא שקיעה  ובעלי בלאי שווה לכל האורך. על מוטות התוף להיות ישרים, לא שחוקים מדי והברגים הדוקים היטב.  גם המחבט הקדמי זקוק לבדיקת בלאי ותקינות המיסבים.

בית הנפות

בית הנפות חייב לעבור ניקוי יסודי. הגומיות לאטימה בצדדים חייבות לאטום מעבר חומר דרכן. מסגרות הנפות צריכות להיות ישרות וללא סדקים בפינות. ברגי קביעת זווית הפתיחה של הנפות, חייבים למנוע תזוזה כלשהי מן הכוונון הנכון.

המפוח

המפוחים כיום, מסתובבים במהירות גבוהה וגוף זר שייכנס לתוכם, יכול לעקם כנפיים ולהוציא את המכלול מאיזון. מומלץ לפרק את החגורות ולסובב את המפוח ידנית תוך שימת לב לאיזון ולמצב המיסבים.

המעליות

על השראות להיות מכווננות עם חופש מינימלי וללא מתח. כדאי לנתק את הרצועות ולהפעיל את המעלית ידנית, כדי לבדוק את חוליות החיבור והכפות. הבלאי במעליות רב ולכן כדאי לבדוק אותן שנית בתוך העונה.

גלגלי שינים ושרשראות גלילים

באלה הבלאי לרוב אינו חמור, אך אם שיני הגלגלים נראות חדות ולא סימטריות, יש להניח שהשרשרת כבר בלויה מאוד והפסיעה המופרזת שלה מזיקה לגלגל השיניים.

רצועות וגלגלי הנעה

סימני התפרקות בצדדים, סדקים עמוקים בצד הפנימי ושקיעה מתחת לשולי הגלגל, מתריעים שהגיע הזמן להחליף את החגורה. בדיקה עם סרגל, תוודא ששני הגלגלים מוצבים בהכוונה לקו אחד ושמתח הרצועה, נכון לפי המלצת השקיעה בספר ההוראות.

 מוניטור הפחת

מוניטור פגום, לא יעצור את העבודה, אך יכול להשפיע קשות על הפחת. המומחים למוניטורים מבהירים שכיול נכון, יבטיח את פעולתו הנכונה של  המוניטור. פחיות הנקישה והחיישן האופטי חייבים להיות  במצב טוב, נקיים ומוצבים נכון. היות והשפעת החומר על הפחיות שונה ממידת הלחות, ומגידול לגידול, יש להתחשב בכך ולכייל אותן מדי פעם מחדש.

למי שרוצה להעמיק יותר בנושא זה. מומלץ לקרוא את הפרסום הבא:

http://extensionpublications.unl.edu/assets/pdf/ec2004.pdf