BIGBALER 340 של ניו הולנד

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

מכבש זה, הוצג לראשונה בתערוכת AG EXPO שנערכה ב"טולרה" קליפורניה. בפברואר השנה. מכבש זה, מייצר חבילות מרובעות, שעד כה הן בעלות הדחיסות הגבוהה ביותר משל מתחריהן. לפי הצהרת היצרן, דחיסות החבילות גבוהה יותר מזו של המכבשים הרגילים, ב- 22 אחוזים ולכן מכבש זה, מאפשר חיסכון בהוצאות ההובלה והאחסנה.

מבוסס על פרסומים מרשת האינטרנט, 11.02.2020

הנייף החדש, אמור להבטיח הרמה חלקה של החומר והזנה אחידה שלו לתא הכבישה. המכבש מצויד בממסרת Smart Shift, אשר זכתה במדליית כסף בתערוכת "אגריטכניקה". ממסרה זו מאפשרת התנעה "רכה" והגנה על גל ההינע ממאמצי יתר. לאופני הנסיעה יש מתלה גמיש, אשר מבטיח חלוקה אחידה של המשקל, גם בקרקע משובשת וגלית.

היות וחבילות דחוסות מאוד, מעמיסות מתח רב על החוטים, הקושרים החדשים, הותאמו לקשור קשרים עמידים ולמנוע קרע של החוטים. מערכת הבקרה UntelliCruise, מתאימה באופן אוטומטי, את מהירות הטרקטור ונשלטת בקלות, על צג מגע בתא הנהג.

מי שיקליד את הקישור: https://www.youtube.com/watch?v=rYue5QLlAKE , יוכל לראות את המכבש בפעולה.