Amazone QuickLink

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

ה- QuickLink הוא מכלול שנועד לריתום מהיר, של מזרעות וכלי עיבוד של "אמזונה", אל הטרקטור המפעיל. הוא מאפשר גישה קלה ומהירה, אל שלוש נקודות חיבור, כדי לרתום ולהתיר את הכלי, ללא צורך בכלים כלשהם

מבוסס על פרסומי עיתונות חו"ל,  31.7.20

הוא מתאים גם למזרעות הפנאומטיות  cataya ו- centaya, וגם למזרעות שמשולבות במשדדה, מדגם KE, או כאלה שמשולבות במתחחה מדגמי  ,KGו-KX . אחרי שימוש בשתי האחרונות בדגניים, ה- QuickLink מאפשר להן להתחבר בקלות, אל המזרעה המדוייקת Precea עם המשדדה, כדי לשלב את הכנת השטח, עם זריעת התירס.

חברת "אמזונה"  מייצרת הרבה מאוד כלים חקלאיים, ביניהם מקצרות, קלטרות, משדדות, מרססים, מזרעות ועוד. לאחרונה היא פירסמה בגאווה, את העובדה שעד היום, היא מכרה 250,000 מזרעות. תחילת הייצור הייתה בשנת ,1947 כאשר יצרו את המזרעה מדגם 1D, שרוחבה היה שני מטרים בלבד, אך מאז, הדגמים רבו והשתכללו מאוד. העובדה שנמכרו כל כך הרבה מזרעות, מעידה על כך שהן איכותיות ויש להן ביקוש רב.