ALLIANCE AGRI STAR 2

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

הבליטות בסידרת צמיגים זו, עשויות מתערובת גומי מיוחדת, שהם קוראים לה SLT שפירושו: 'טכנולוגית שכבה מיוחדת'.  מבנה זה של הצמיג, משפר את יכולת הגרירה, ומאריך את משך השימוש של הצמיג, בזכות שיפור ההתנגדות שלו לשחיקה

מבוסס על פרסומי עיתונות חו"ל, מרץ 2020

לטענת היצרן, לצמיגים אלה יש גם עמידות טובה בנסיעה בשטח משופע, או בדרך משופעת וגם שיפור ביכולת הבלימה.