כנס הנדסה חקלאית 2019 – מצגות

בכנס של שה"מ, שהתקיים ב-30.5.19, הוצגו מגוון טכנולוגיות מתקדמות לשימוש בחקלאות

לשימושכם מצגות מהכנס:

מיכון מתקדם שאושר לתמיכה על ידי משרד החקלאות במסלול לגידולים חדשים – שמשון שמאייב >>

מיכון מתקדם שאושר לתמיכה על ידי משרד החקלאות במסלול לגידולים חדשים – מיטב מאור >>

יישום חקלאי של מפות צימוח מצילומי לוויין >>

SCIRoot >>

בקרת זרעי עשבים בקציר >>

מערכת תומכת החלטה בזמן אמת לקביעת מינון השקיה והזנת חנקן >>

Blue White Robotics >>