AGRIROUTER

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

מערכת זו, מאפשרת לבעלי טרקטורים מיצרנים שונים, להתקשר עם הטרקטורים שלהם, עם השכנים ועם כלים של יצרנים שונים. כל זה, בתנאי שיצרני הציוד המסוים, משתפים פעולה עם המאגד (קונסורציום)

מבוסס על פי כתבה מתוך ידיעון 2019 של חברת KUHN

מאז פברואר 2019, מספר החקלאים המשתמשים בפלטפורמה זו של שיתוף מידע אינטרנטי, גדל בהתמדה. עם זאת, גם חברות כמו "קייס", "ניו הולנד" ו-"שטייר", הודיעו על הצטרפותן למאגד בשנת 2020. חברת התוכנה ההולנדית  JoinData, שמתמחה בנושאי מידע חקלאי, הצטרפה גם היא, ומאפשרת לנרשמים ליצור קשר אינפורמטיבי מהיר ויעיל.

עד כה, מפתחי "אגריראוטר" קשורים ליותר מ-130 ספקי תוכנה וחומרה, אשר שני שלישים מהם מתמקדים באירופה, אך גם ארה"ב זוכה אצלם ליחס נכבד.

בזכות העובדה שיותר ויותר ספקי מידע מתקשרים למאגד, החקלאים והקבלנים המשתמשים יכולים לקבל מידע על האזור הקרוב אליהם. הם יכולים גם ליצור קשר ישיר ביניהם, בלי להיעזר במעבר דרך המאגד. "אגריראוטר" בודקת כל הזמן את האמינות והמהימנות של הספקים, וקשורה אליהם דרך הענן של כל אחד מהם.

איור 1, מראה כיצד "אגריראוטר" מקשרת בין ה"לקוחות" הרבים שלה.

To-connect-clients

איור 2, מציג חלק נכבד מן הגופים הטכנולוגיים, אשר קשורים אליה.

Presenting-the-technological-bodies