צמיגי AGRIMAX של BKT

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

הסדרה החדשה של צמיגי AGRIMAX מתוצרת חברת BKT, כוללת ארבעה סוגים: V-Flecto, Force ,Teris וגם Spargo. כולם נועדו לשיפור הביצועים ולהקטנת ההידוק.

היצרן טוען שצמיג V-Flecto, הוא בעל כושר נשיאה, שהוא גדול ב- 40%, מזה של צמיג רגיל בעל גודל זהה, באותו לחץ אויר. כמו כן הוא טוען שמשך החיים של צמיג זה, גדול ב- 10%, מזה של צמיג מקביל, בלחץ אויר זהה

מבוסס על עיתונות חו"ל, 16.7.20

טכנולוגית IF בצמיגי Force, שמיועדים לטרקטורים בעלי 250 כ"ס ומעלה,  מאפשרת כושר נשיאה גדול ב- 20%, בלחץ אויר מופחת, לעומת צמיג רגיל בעל גודל זהה. עובדה זו, תורמת הרבה להקטנת הידוק הקרקע.

צמיג Teris, שמיועד לקומביינים הגדולים ביותר, מצטיין בכושר נשיאה גבוה ובעמידות טובה כנגד חפצים חדים ושלפים קשיחים.

טכנולוגית VF בצמיגי Spargo, מאפשרת כושר נשיאה גבוה, בלחץ אויר מופחת. צמיג VF, מיועד לשאת  משקל גדול ב-40%  מצמיג רגיל באותו לחץ, או לחילופין, לשאת את אותו משקל,  בלחץ אויר נמוך יותר ב-40%, לעומת צמיג רגיל.