AGCO פונה לנושא הריסוס

קונצרן הענק AGCO, נכנס  לנושא הריסוס למטרה מדויקת

לצורך זה, הוא חתם על הסכם לשיתוף פעולה, עם שלוש החברות  BASF, Raven ו- Bosch.

ריסוס למטרה מדויקת, יכול לחסוך לחקלאי הרבה מאוד כסף, בהדברת עשבים בשדות שלף, בתוך צמחיה ובריסוס בלילה.

קונצרן AGCO , הוא אחד המובילים בעולם, בייצור של מיכון חקלאי למינהו. ההסכם עם שלוש החברות, מיועד לפיתוח נוסף של הריסוס למטרה המדויקת וכך להשיג חיסכון נוסף, על זה המושג כיום אצל אחרים. על מנת לפתח את הנושא, יעסקו בהעמקת יכולת החישה של עשב, גם בתוך גידולים חקלאיים. יכולת זיהוי מדויקת זו, אמורה לזהות אפילו עשב בודד ולא רק קבוצת עשבים, כמקובל כיום.

הידע המשותף של כל השותפות, יתמקד בהשגת המטרה אשר תשפר את היכולת  של הציוד. יכולת זו, תעזור לחקלאי בהדברת עשבים תוך חיסכון רב בהוצאות, תעזור בשמירה על איכות הסביבה ואפילו תתרום לתנאים, שיאפשרו להגדיל את הייצור  של מזון בעולם.