AGBOT של CLASS

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

חברת קלאאס, החליטה "לתקוע יתד" בשדה של הטרקטורים האוטונומיים, אלא בניגוד למתחרים, ששומרים במקצת על חזות של טרקטור, ה- Agbot שלה, דומה יותר לטנק

לצורך פרוייקט זה, היא נכנסה לשיתוף פעולה עם החברה ההולנדית  AgXeed, שתתרום בנושא התוכנה וביחד, יפתחו את המיכון האוטונומי, למוצר מסחרי.

AgXeed בוחנת כעת כמה אבות טיפוס, בעלי יחידת כוח דיזל אלקטרית, שמפיקה 156 כ"ס. כולם נעים על זחלי גומי, ברוחב שבין 30 ל- 91 ס"מ. כולם כוללים יכולת לשינוי של מרווח הזחלים, הם בעלי מערכת הידראולית עם חישת עומס, משקל עצמי של 6 טון וכושר הרמה בזרועות, של 8 טון*.

כאופציה, אפשר יהיה לקבל גם מעביר כוח חשמלי בלתי תלוי במהירות המנוע, יציאות מתח גבוה, וחישת מכשולים.

ה- AgXeed צפוי להשקה בשנת 2022, בכמה רמות של פתרונות ביצועים, כאשר פתרונות נוספים, כבר נמצאים בתהליכי פיתוח.

מי שיקליד את הכתובת הבאה: יוכל לראות את ה- Agbot בעבודה בשדה.

https://www.bing.com/videos/search?q=agxeed&docid=608048454455069172&mid=FA32E3CB115E4ED8992BFA32E3CB115E4ED8992B&view=detail&FORM=VIRE

* מוזר. כושר הרמה גדול מן המשקל העצמי? (כך זה במקור)