מוץ מעל הקש – שיטה להרחקת זרעי עשבים מהשדה בקציר

התפשטות העשבים העמידים בגידולי תבואות בנגב הולכת ומחריפה במשך השנים, וכיום קשה למצוא חלקות גד"ש שאינן משובשות בעשבים רעים, דגניים ורחבי עלים, שבהם התפתחה עמידות לקוטלי העשבים המקובלים. הבעיה הקשה הזו החלה בהתפשטות עשבים רעים עמידים בשדות חיטת הבעל וזלגה אל חלקות השלחין בגלל השימוש בקוטלי עשבים הפועלים באותו מנגנון פעולה. גם בחלקות הבעל בצפון הארץ, בעמקים בעיקר, התרחש תהליך דומה בהיקף מצומצם יחסית.