מעמיסים מאוזנים לטרקטורים קטנים

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

חברת ג'ון דיר, השיקה לאחרונה מעמיסים מאוזנים בעלי מקביליות, שמיועדים לטרקטורים קטנים. מעמיסים אלה, מתאימים לטרקטורים הקומפקטיים: E1, R1, R2,ו- E3. המקביליות המכאניות, שומרות על אותה זווית של הכף לכל אורך המהלך שלה. בנוסף לכך, מעמיסים אלה, יכולים לשאת מטען גדול יותר בארבעים אחוז, מן המעמיסים ללא איזון

מבוסס על פרסומי KimLux מעיתון Lawn and Landscape, יוני 20

המעמיסים שמיועדים לטרקטורים: R120, R220, ו- E300, יצוידו בכף רב שימושית, במערכת לניתוק ולחניה מהירה ובמערכת להחלפה מהירה של  כפות ומתקנים קדמיים אחרים.