1600CTS SAMCO – מהעיתונות הבריטית 10.2021

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

בתערוכת LAMMA, שאמורה להיערך בינואר 2022, מתכוננת חברת SAMCO להסיר את הלוט מעל מאספת החבילות החדשה שלה

למאספת יש זרוע הידראולית, אשר תופסת את החבילה, מהדקת אותה ומשחררת אותה על משטח העגלה, שרוחבו מתאים לשתי חבילות. שתי החבילות מורמות בעזרת מלגז ומאפשרות לשתים נוספות להיכנס מתחתיהן. כל הארבע נדחפות לאחור, כדי לאפשר לתהליך לחזור על עצמו שוב ושוב. משהעגלה התמלאה בשש עשרה חבילות, הדפנות הצדדיות זזות פנימה ומחבקות את החבילות כדי שלא תזוזנה בנסיעה. לפריקה, המשטח נוטה לאחור ומוריד שמונה חבילות ואחריהן עוד שמונה נוספות.

לטענת היצרן, העגלה יכולה לטעון על עצמה 16 חבילות במשך שמונה דקות. מי שייכנס לכתובת המצורפת, יוכל לראות את העגלה בעבודה.

https://www.youtube.com/watch?v=F7QkvHI0BvU