הדברת עשבים בכותנה באמצעי לא כימי חדש – מקלטרת אצבע

    מחבר:
  • רן לאטי
  • אביתר אסף
  • חנן אייזנברג

להלן מצגת העוסקת בנושא הדברת עשבים בכותנה באמצעי לא כימי חדש- מקלטרת אצבע. מתוך כנס דיווחי מחקרים בכותנה 5.2.2020

You're talking about weeds in cotton, not a new chemical, finger-typing.