מפת עשבייה בחיטה לצמצום שימוש בקוטלי עשבים 2021

    מחבר:
  • אנה ברוק
  • רון סגל
  • עוזי נפתליהו
  • אריה בוסק

עשבים רעים מהווים איום גדול על מערכות אקולוגיות וחקלאיות ברחבי העולם, על ידי הפחתת תפוקת היבול, הפרעה בתפקוד ובאיזון המערכות והפחתת המגוון ביולוגי