מבחן זני חיטה לגרגרים – חוות גילת 2023

    מחבר:
  • ליאור גבר
  • דוד בונפיל

מבחן זני חיטה בכירים נבחנו בתנאי הנגב הדרומי (לכאורה תנאי גידול קשים). המבחן כלל 10 זנים וקווים ונזרע בשטחי חוות גילת. הזנים נבדקו למדדים המקובלים בגידול חיטה לגרגרים במחזור הפלחה בנגב.

זריעת המבחן התבצעה בתאריך 4.12.22 וההצצה התרחשה ב- 14.12.22. הקציר לגרגרים התבצע בתאריך 8.5.23. יבול הגרעינים במבחן היה בממוצע 384 ק"ג/ד'. ביבול הגרעינים הצטיינו הקווים הז. 223 ואג. 91 עם יבול של 425 ו-414 ק"ג/ד' בהתאמה. הקו ס. 321, והזנים עומר ויובל היו עם היבול הנמוך פחות מ-370 ק"ג/ד'. המשקל הנפחי נמצא גבוה ותקין בכל הקווי והזנים במבחן, הצטיינו הקווים רב.

2, אג. 91 והזן יובל עם משקל נפחי גבוה מעל 83.2. הקו הז. 223 היה הנמוך במבחן עם משקל נפחי 80.9. משקל האלף של כל הקווים והזנים במבחן היה מעל 40 גרם מלבד הקו ס. 321 שהיה לו משקל אלף נמוך 38 גרם. במשקל אלף הגבוה במיוחד בלט הקו הז. 343 עם 53 גרם. אחוז החלבון נמצא גבוה ותקין בכל הזנים (בממוצע 13.5%), הצטיינו הקווים הז. 343, רנמ. 2 והז.

104 עם חלבון גבוה מעל 14%. הנמוך במבחן עם 12.1% חלבון היה הקו אג. 91. גם אחוז הגלוטן הרטוב היה תקין במרבית הזנים במבחן בממוצע 28.2%. הזן עומר והקו רנמ. 2, היו עם הגלוטן הרטוב הגבוה במבחן 30%, גם כאן בלט האג. 91 עם הגלוטן הרטוב הנמוך רק 24.3%. האינדקס גלוטן היה גבוה מ-50 אחוז במרבית הזנים, רק הקווים ס. 321 והז. 223 היו נמוכים מ-40%. ערכי ה-IDK היו טובים בכל הזנים במבחן.