חיטה למספוא 2022 מבחני זנים ומחקר

    מחבר:
  • יואב גולן

מטרת המבחן – השוואת זנים/קוים חדשים לזנים המקובלים במזרע