הדברת עשבים באספסת מסילות – 2020

    מחבר:
  • מור נויברט
  • רותם סולץ
  • טוביה יעקובי
  • גיא אכדרי
  • חנן אייזנברג
  • יפתח גלעדי

באספסת בעיות עשבייה קשות, שתי קבוצות עשבים קשיי הדברה, רחבי עלים, דגניים
מיעוט תכשירים מורשים להדברה: דקטאל, דיביקאן, רגלון, קרב הרעיון הכללי: מניעת הצצת עשבי הקיץ באספסת מבוססת משנה שניה ואילך הטיפול יתבצע לאחר קציר חורפי לשחמיץ ניסויים מ- 2004 ועד היום

יפתח גלעדי - הדברת עשבים באספסת - מסילות - 2020