הדברת עשבים באספסת רב שנתית

    מחבר:
  • יפתח גלעדי
  • גיא אכדרי
  • חנן אייזנברג
  • מור נויברט
  • רותם סולץ

בחינה של הדברת עשבים קשי הדברה (קייצת) נבחנה באביב 2020, בשטח אספסת של גד"ש מסילות, באזור שיפעה בעמק בית שאן. המבחן הוא עבודת המשך לניסויים שהתבצעו לפני שנה ולמספר עבודות וניסוים שהתבצעו משנת 2004, ומטרתו בחינה של מספר תכשירים להדברה ומניעת הצצה, של עשבים קשי הדברה באספסת מבוססת

חנן איזנברג- הדברת עשבים באספסת - מסילות - 2020