מחלת הדוררת באבטיח מללי – מחקר 2017

    מחבר:
  • לאה צרור
  • עוזי נפתליהו
  • עידן ריצקר
  • אורי זיג
  • איציק אמיתי

אבטיח מללי נזרע בארץ על כ-100 אלף דונם בשנה, בחלקות רבות הוא גדל במחזור השלחין. קיימת חשיבות ללימוד מחלת הדוררת, לה מהווה האבטיח פונדקאי

במחקר, שנערך שנה אחר שנה, נבדק האם גידול אבטיח מללי במחזור גידולי השלחין מהווה סיכון מידבק בקרקע ובאופן ספציפי, האם נוצרות קשיונות על גבי האבטיח בסוף הגידול
כך שהמידבק בקרקע גדל ועלול לסכן גידולים רגישים אחרים במחזור.

את המחקר המלא ניתן לקרוא כאן >>